Có 1 kết quả:

hé yuē ㄏㄜˊ ㄩㄝ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) treaty
(2) contract