Có 1 kết quả:

hé shì

1/1

hé shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) suitable
(2) fitting
(3) appropriate