Có 1 kết quả:

hé lóng

1/1

hé lóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) closure (civil engineering)
(2) join of segments to complete a project (dam, bridge, dike etc)