Có 1 kết quả:

Jí zhī dǎo

1/1

Jí zhī dǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

JUSCO, Japanese chain of hypermarkets