Có 1 kết quả:

jí shì

1/1

jí shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

auspicious event

Một số bài thơ có sử dụng