Có 1 kết quả:

jí shì guǒ

1/1

jí shì guǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

churro