Có 1 kết quả:

jí tā pǔ ㄐㄧˊ ㄊㄚ ㄆㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

guitar tablature