Có 1 kết quả:

jí tā pǔ

1/1

jí tā pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

guitar tablature