Có 1 kết quả:

jí shì fěn

1/1

jí shì fěn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

custard powder