Có 1 kết quả:

Jí dà gǎng

1/1

Jí dà gǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chittagong (Bangladesh port city)