Có 1 kết quả:

Jí wá wa

1/1

Jí wá wa

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chihuahua (dog)