Có 1 kết quả:

Jí ān xiāng

1/1

Jí ān xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ji'an or Chi'an township in Hualien county 花蓮縣|花莲县[Hua1 lian2 xian4], east Taiwan