Có 1 kết quả:

Jí ān xiàn ㄐㄧˊ ㄚㄋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ji'an county in Ji'an 吉安, Jiangxi