Có 1 kết quả:

Jí ān shì

1/1

Jí ān shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ji'an prefecture level city in Jiangxi