Có 1 kết quả:

Jí zhōu

1/1

Jí zhōu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Jizhou district of Ji'an city 吉安市, Jiangxi
(2) Kilju county in North Hamgyeong province, North Korea