Có 1 kết quả:

Jí zhōu qū

1/1

Jí zhōu qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jizhou district of Ji'an city 吉安市, Jiangxi