Có 1 kết quả:

Jí zhōu jùn

1/1

Jí zhōu jùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kilju county in North Hamgyeong province, North Korea