Có 1 kết quả:

Jí qiáng zhèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jiqiang town in Xiji county 西吉[Xi1 ji2], Guyuan 固原[Gu4 yuan2], Ningxia