Có 1 kết quả:

Jí pǔ ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ

1/1

Jí pǔ ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jeep (car brand)