Có 1 kết quả:

Jí pǔ

1/1

Jí pǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jeep (car brand)