Có 1 kết quả:

Jí pǔ sī kuā

1/1

Jí pǔ sī kuā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gipuzkoa or Guipúzcoa, one of the seven Basque provinces in north Spain