Có 1 kết quả:

Jí pǔ sī kuā ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄙ ㄎㄨㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gipuzkoa or Guipúzcoa, one of the seven Basque provinces in north Spain