Có 1 kết quả:

Jí pǔ sài rén ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄙㄞˋ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gypsy