Có 1 kết quả:

jí pǔ chē ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

jeep (military vehicle) (loanword)