Có 1 kết quả:

jí pǔ chē

1/1

jí pǔ chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

jeep (military vehicle) (loanword)