Có 1 kết quả:

Jí mù sà ěr xiàn ㄐㄧˊ ㄇㄨˋ ㄙㄚˋ ㄦˇ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jimsar county or Jimisar nahiyisi in Changji Hui autonomous prefecture 昌吉回族自治州[Chang1 ji2 Hui2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Xinjiang