Có 1 kết quả:

Jí shuǐ

1/1

Jí shuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jishui county in Ji'an 吉安, Jiangxi