Có 1 kết quả:

Jí shuǐ xiàn ㄐㄧˊ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jishui county in Ji'an 吉安, Jiangxi