Có 1 kết quả:

Jí shuǐ xiàn

1/1

Jí shuǐ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jishui county in Ji'an 吉安, Jiangxi