Có 1 kết quả:

jí tè bā

1/1

jí tè bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

jitterbug (loanword)