Có 1 kết quả:

Jí bǎi lì

1/1

Jí bǎi lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Cadbury (name)
(2) Cadbury (brand)