Có 1 kết quả:

Jí xiàn

1/1

Jí xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Ji county in Linfen 臨汾|临汾[Lin2 fen2], Shanxi