Có 1 kết quả:

jí mò

1/1

jí mò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(old) name of a kind of leather