Có 1 kết quả:

Jí dá

1/1

Jí dá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Jeddah (Saudi city, on Red Sea)