Có 1 kết quả:

Jí lóng

1/1

Jí lóng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gyirong county, Tibetan: Skyid grong rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet