Có 1 kết quả:

jí lǔ bā

1/1

jí lǔ bā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

jitterbug (loanword)