Có 1 kết quả:

jí lǔ bā ㄐㄧˊ ㄌㄨˇ ㄅㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

jitterbug (loanword)