Có 1 kết quả:

diào chē

1/1

diào chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hoist
(2) crane
(3) elevator