Có 1 kết quả:

tóng chuán ěr mài

1/1

Từ điển Trung-Anh

simultaneous interpretation headset