Có 1 kết quả:

tóng yú

1/1

tóng yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) congruent (math.)
(2) having same residue modulo some number