Có 1 kết quả:

tóng yú shì

1/1

tóng yú shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) congruence (math.)
(2) equation for residue modulo some number