Có 1 kết quả:

tóng fēn yì gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

isomerism (chemistry)