Có 1 kết quả:

tóng fēn yì gòu tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

isomer (chemistry)