Có 1 kết quả:

tóng xíng pèi zǐ

1/1

tóng xíng pèi zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

isogamete