Có 1 kết quả:

tóng xìng liàn kǒng jù zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

homophobia