Có 1 kết quả:

tóng shēng fān yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

simultaneous translation