Có 1 kết quả:

tóng pèi shēng zhí ㄊㄨㄥˊ ㄆㄟˋ ㄕㄥ ㄓˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

isogamy