Có 1 kết quả:

tóng yùn cí

1/1

tóng yùn cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) words with the same phonetic ending
(2) rhyme