Có 1 kết quả:

míng bù jiàn jīng zhuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (lit.) name not encountered in the classics
(2) unknown (person)
(3) nobody