Có 1 kết quả:

míng chǎn

1/1

míng chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) staple
(2) name-brand product