Có 1 kết quả:

míng huà

1/1

míng huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

famous painting

Một số bài thơ có sử dụng