Có 1 kết quả:

míng chēng

1/1

míng chēng

giản thể

Từ điển phổ thông

tên

Từ điển Trung-Anh

(1) name (of a thing)
(2) name (of an organization)