Có 1 kết quả:

míng chēng biāo qiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

name tag