Có 1 kết quả:

hòu nǎo sháo

1/1

hòu nǎo sháo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

back of the head