Có 1 kết quả:

tǔ qì

1/1

tǔ qì

giản thể

Từ điển phổ thông

bỏ đi, vứt đi

Từ điển Trung-Anh

(1) to spurn
(2) to reject