Có 1 kết quả:

Tǔ wǎ lǔ

1/1

Tǔ wǎ lǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Tuvalu, island country in the SW Pacific (Tw)